สธ.ยืนยันความพร้อมยาเวชภัณฑ์มีเพียงพอ

สธ.ยืนยันความพร้อมยาเวชภัณฑ์มีเพียงพอ
.
ด้านกระทรวงสาธารณสุขยืนยันความพร้อมและได้สำรองเพียงพอ ทั้งเวชภัณฑ์ และยารักษาโรค เช่น ฟาวิพิราเวียร์ โมนูลพิราเวียร์ มีใช้ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง และผู้ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสทุกราย หากมีอาการเล็กน้อย สามารถใช้ยารักษาตามอาการ หรือใช้ฟ้าทะลายโจรได้ ส่วนกรณีมีอาการที่ต้องได้รับยาต้านไวรัส จะขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ตามแนวทางและข้อบ่งชี้ของกรมการแพทย์ ซึ่งการให้ยารักษาจะต้องมีแพทย์วินิจฉัย โดยจะเน้นกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่ม 608 หรือผู้ที่มีอาการหนัก 
.
โดยทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยผลวิจัยวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด ช่วยรักษาชีวิตคนไทยได้แล้วประมาณ 490,000 คน นับตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 63-8 ธ.ค. 64 อยู่ที่ประมาณ 382,600 คน และหลังจากวันที่ 8 ธ.ค. 64 เป็นต้นมา วัคซีนโควิดสามารถช่วยรักษาชีวิตคนไทยจากโควิด-19 ไว้ได้เพิ่มเติมอีกประมาณ 107,400 คน โดยมีอัตราการเสียชีวิตของคนที่ติดโควิด-19 เฉลี่ยเท่ากับ 1.15% ดังนั้น การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 เพราะจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ จึงแนะนำให้ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังจากเข็มล่าสุดแล้ว  4 เดือน
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar