ประชุมเตรียมการไทยเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ด้านสารัตถะ

ประชุมเตรียมการไทยเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ด้านสารัตถะ

(16 ก.ย. 64 เวลา 14.00 น.) นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่
กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมความพร้อมการจัด
การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัด
การประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Cisco Webex  โดยมี
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมฯ

 

การประชุมดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในเวทีเอเปค ใน 3 เรื่อง ได้แก่ ประเด็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม การส่งเสริมการค้าการลงทุน การฟื้นฟูความเชื่อมโยงด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานได้ทันทีที่รับช่วงตำแหน่งเจ้าภาพต่อจากนิวซีแลนด์

 

สปต. กรมประชาสัมพันธ์

#APEC2022THAILAND  #ไทยเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี2565


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar