ครม.ลดค่า FT บ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค. 2565)

ครม.ลดค่า FT บ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค. 2565)

.

▪️ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ปรับปรุงรายละเอียดในมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน โดยการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

.

▪️ จากเดิมที่ให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ปรับเป็นให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ส.ค. 2565 ซึ่งจะทำให้มาตรการมีความชัดเจนและเป็นการช่วยเหลือแบบมุ่งเป้า

.

▪️ โดยมุ่งลดค่าใช้จ่ายโดยการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :