อาหารไทย : Soft Power นำมาซึ่งโอกาสสำหรับสินค้าไทย

อาหารไทย : Soft Power นำมาซึ่งโอกาสสำหรับสินค้าไทย

ผู้สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/774044/774044.pdf&title=774044&cate=413&d=0

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2)


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :