“วินเซฟ” มาตรการเยียวยาส่วนลดค่าน้ำมันในกลุ่มเบนซินแก่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

“วินเซฟ” มาตรการเยียวยาส่วนลดค่าน้ำมันในกลุ่มเบนซินแก่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

สำหรับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำมันเบนซินที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มดังกล่าวไม่ปรับเพิ่มค่าโดยสาร ทำให้มาตรการดังกล่าว ยังเกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้บริการด้วย

“วินเซฟ” คือ โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นการให้ส่วนลดราคาน้ำมันแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะจากกรมการขนส่งทางบก จำนวน 106,655 ราย โดยได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมันผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ใช้สิทธิได้ ณ สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนการใช้งานจะมีความคล้ายกับโครงการคนละครึ่ง ที่จะต้องเติมเงินเข้าไปในบัญชีก่อน ถึงจะสามารถใช้งานได้ โดยขณะนี้มีสถานีบริการน้ำมันสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งการได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมัน ไม่เกิน 50บาท/คน/วันและไม่เกิน 250บาท/คน/เดือน รวม 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 65 เพื่อจะได้ไม่ปรับขึ้นค่าโดยสารกระทบประชาชน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :