มาแล้ว "กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่" ขับยังไงไม่ให้โดนใบสั่ง

มาแล้ว "กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่" ขับยังไงไม่ให้โดนใบสั่ง
.
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564
.
กำหนดความเร็วในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น(Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ดังนี้
.
รถยนต์ ไม่เกิน 120 กม./ชม.
.
เลนขวา ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.
.
รถบรรทุก รถโดยสารเกิน 15 คน ไม่เกิน 90 กม./ชม.
.
รถโดยสาร 7-15 คน ไม่เกิน 100 กม./ชม.
.
รถชักจูง รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถยนต์สามล้อ ไม่เกิน 65 กม./ชม.
.
รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 80 กม./ชม.
.
รถจักรยานยนต์ 400cc ขึ้นไป ไม่เกิน 100 กม./ชม.
.
รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.
.
อ่านประกาศ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/A/017/T_0003.PDF


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar