ประกาศสปข.๕ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของวิทยุระบบอนาล็อก

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบอนาล๊อก ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ+สปข.๕+เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของวิทยุระบบอนาล็อก+ในสังกัด+สปข.๕.pdf |
ราคากลาง.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar