เกษตรเขต 5 ผลักดันศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรแห่งใหม่ของภาคใต้

เกษตรเขต 5 ผลักดันศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรแห่งใหม่ของภาคใต้

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานทางวิชาการส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาค ภายใต้การดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบ ประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยีองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นศูนย์กลางรวบรวมการผลิต ขยาย และกระจายพันธุ์พืช เพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำชับให้ศูนย์ปฏิบัติการทั่วประเทศ พัฒนาองค์ความรู้ จัดทำแปลงต้นแบบ วิจัยทดสอบ และสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์ เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดและอำเภอ ตามศักยภาพของพื้นที่ และตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกร สามารถเป็นแหล่งองค์ความรู้ สถานที่ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การขยายผลงานวิจัย ตลอดจนต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยววิถีเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และพัทลุง ปัจจุบันมีความโดดเด่น ด้านการรวบรวม ผลิต และขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อกระจายพืชพันธุ์ดีให้แก่พี่น้องเกษตรกร ภายในศูนย์ฯ มีพื้นที่ 300 ไร่ มีไม้หลายพันธุ์ให้เที่ยวชม อาทิ หมากแดง ดาหลา จั๋ง เฮลิโทเนีย มะพร้าวน้ำหอม กล้วยไม้หลากหลายสีสัน และดอกหน้าวัวกว่า 60 สายพันธุ์ ที่มีสีสันแปลกตา และสวยงาม

ขณะนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการประเมินความพร้อมของศูนย์เพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยววิถีเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ ไว้รองรับนักท่องเที่ยว และได้เชื่อมโยงเส้นทางกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีระยะทางห่างจากที่ตั้งของศูนย์ฯ ดังนี้

- ท่าปอมคลองสองน้ำ ระยะทาง 6.9 กิโลเมตร

- อ่าวท่าเลน ระยะทาง 11 กิโลเมตร

- เขากาโรส ระยะทาง 11 กิโลเมตร

- เขาหงอนนาค ระยะทาง 12 กิโลเมตร

- วัดถ้ำเสือ ระยะทาง 12 กิโลเมตร

- หาดนพรัตน์ธารา ระยะทาง 16 กิโลเมตร

- หาดอ่าวนาง ระยะทาง 17 กิโลเมตร

- สุสานหอย ระยะทาง 19 กิโลเมตร

ด้านนายชำนาญ นุ่นดำ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ ได้เปิดบริการเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยววิถีเกษตร พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของพันธุ์ไม้ มีจุดเช็คอินไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพความประทับใจ การเดินทางมายังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่นั้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้โดยรถโดยสารประจำทาง หรือรถยนต์ส่วนตัว โดยทางศูนย์ฯ ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าชม และเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

พิกัด https://goo.gl/maps/uxDrhuYumR1SPR238 ติดต่อเข้าชมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ 401 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาคราม จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ : 075-656388 ,085-7818778 โทรสาร : 075-656399 E-mail : aopdh10@doae.go.th ทั้งนี้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agrotourismandaman.com/index.html


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar