กรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพ

กรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพ

.

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 43,211 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯ ยังสามารถรับน้ำได้อีก 32,873 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 10,695 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน้ำได้รวมกันประมาณ 14,176 ล้าน ลบ.ม.

.

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 65 ทั้ง 13 มาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

.

สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น สามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” หรือ “Line ID @1784DDPM” รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 หรือ สายด่วนกรมชลประทาน 1460ตลอด 24 ชั่วโมง


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar