รัฐบาลเดินหน้าโครงการ “ชุมชนดีพร้อม” เป็นกลไกสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านกลไก “7 วิธีปั้นชุมชนดีพร้อม”

รัฐบาลเดินหน้าโครงการ “ชุมชนดีพร้อม” เป็นกลไกสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านกลไก

“7 วิธีปั้นชุมชนดีพร้อม” ดังนี้

.

1. แผนชุมชนดีพร้อม : วิเคราะห์ศักยภาพเฉพาะของแต่ละพื้นที่ และจุดเด่นของแต่ละชุมชน อย่างมีส่วนร่วมกับคนในท้องถิ่น

2. คนชุมชนดีพร้อม : คนต้องมีอาชีพและอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างพอเพียงได้ นักศึกษาต้องมีโอกาสและอาชีพ ในชุมชนบ้านเกิด

3. แบรนด์ชุมชนดีพร้อม : สร้างแบรนด์ให้ชุมชนจากอัตลักษณ์อันเป็นจุดเด่นในพื้นที

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีพร้อม : ต่อยอดผลิตภัณฑ์เด่นเพื่อเสริมความน่าสนใจและจุดเด่นให้ชุมชน

5. เครื่องจักรชุมชนดีพร้อม : ยกระดับการผลิตในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่กระบวนการผลิตแบบ 4.0 ในแต่ละชุมชน

6. ตลาดชุมชนดีพร้อม : สร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดในร้าน Modern Trade และตลาดออนไลน์

7. เงินหมุนเวียนดีพร้อม : มีมาตรการสินเชื่อระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการ ร่วมกับการเสริมอาวุธความรู้ทางธุรกิจและการจัดการเงิน

.

สำหรับกลไก “คนชุมชนดีพร้อม” ได้เริ่มดำเนินโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” เพื่อเสริมทักษะในการประกอบธุรกิจใน 7 พื้นที่นำร่องแล้ว ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สงขลา ชลบุรี และยะลา ซึ่งล่าสุด ครม.ได้อนุมัติให้ขยายโครงการดังกล่าวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar