โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ได้รับผลตอบรับดีมากจากนักท่องเที่ยวไทย

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ได้รับผลตอบรับดีมากจากนักท่องเที่ยวไทย ช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศให้ฟื้นตัวจากวิกฤติโควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลต้องขยายสิทธิโครงการอย่างต่อเนื่องกว่า 4 เฟส รวมทั้ง “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย” จำนวน 3.5 ล้าน สิทธิ ที่อยู่ระหว่างเปิดให้ประชาชนจองและใช้สิทธิในขณะนี้ยอดจองสิทธิเฉลี่ยวันละ 30,000 สิทธิต่อวัน เฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีคนใช้สิทธิมากถึง 50,000 สิทธิต่อวัน

.

สัญญาณการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว

ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวได้ส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนเห็นได้จาก

ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดย 8 เดือนแรกของปี 2565 มีจำนวนสะสม มากกว่า 4 ล้านคนแล้ว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานว่า 7 เดือนแรกของปีนี้ มีธุรกิจนำเที่ยวและสำรองการเดินทางจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 549 ราย ทุนจดทะเบียน 989 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 169% และ 226% ตามลำดับ

.

ธุรกิจนำเที่ยวและสำรองการเดินทางที่ดำเนินกิจการอยู่ ณ 31 ก.ค 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 11,891 ราย และมีมูลค่าทุน 4.3 หมื่นล้านบาท มีนักลงทุนชาวไทยครองแชมป์อันดับ 1 มูลค่าทุน 3.7 หมื่นล้านบาท (ร้อยละ 87.2) รองลงมา คือ จีน ทุน 1.1 พันล้านบาท (ร้อยละ 2.6) เกาหลีใต้ ทุน 528 ล้านบาท (ร้อยละ 1.2) อินเดีย ทุน 445 ล้านบาท (ร้อยละ 1) และสัญชาติอื่น ๆ ทุน 3.4 พันล้านบาท (ร้อยละ 😎

.

จากการบูรณาการทุกภาคส่วนและมาตรการรัฐบาลที่ออกมาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น นโยบายเราเที่ยวด้วยกัน มาตรการการเปิดประเทศ การยกเว้นวีซ่าให้อยู่ในไทยได้นานขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์จัดงานและโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งจะทำให้ภาคการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวอย่างแน่นอน

.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าสิ้นปีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 10 ล้านคน และหากโฟกัสเฉพาะช่วงครึ่งปีหลัง นับจากวันเปิดประเทศ ก.ค – ธ.ค. จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประมาณ 7.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1,840% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564

.

ปัจจัยหนุนท่องเที่ยวฟื้นนักท่องเที่ยว

การเปิดเที่ยวบินใหม่และการกลับมาเปิดเที่ยวบินที่เคยระงับทำการบินในช่วงการระบาดโควิด

การผ่อนคลายมาตรการขากลับเข้าประเทศของตลาดในหลายภูมิภาค

กรมการบินพลเรือนของจีน เริ่มผ่อนปรนให้สายการบินประเทศต่างๆบินเข้าประเทศได้บ้าง

การเปิดรับนักท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านผ่านด่านชายแดนทางบกของไทย

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัว เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกที่อาจกระทบการตัดสินใจของนักท่องเทียวได้


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar