หลังรัฐบาลผ่อนคลาย มาตรการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิก Test & Go และปรับระดับโซนพื้นที่

หลังรัฐบาลผ่อนคลาย มาตรการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิก Test & Go และปรับระดับโซนพื้นที่ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันควบคุมโรค จะช่วยให้ธุรกิจการท่องเที่ยว สุราษฎร์ธานี ฟื้นตัวได้รวดเร็ว

ภายหลังจากการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบุว่า ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ประเทศไทยจะเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ มีการยกเลิกระบบการเข้าประเทศในรูปแบบ Test & Go และให้ปรับเป็นการตรวจหาเชื้อแบบ ATK เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการที่จะเปิดการท่องเที่ยวของไทย พร้อมทั้ง มีการพิจารณาการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว

วันนี้(27เม.ย.65) ณ ห้องประชุม smart Eoc ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปรับคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ สอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบันและเอื้อต่อการฟื้นตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว รวมทั้ง มีการพิจารณาการขออนุญาตจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบนชายหาดริ้นนอกในคืนเดือนเพ็ญ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะพะงัน โดยที่ผู้ประกอบการ ภายใต้มาตรการพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน ส่งเสริมเศรษฐกิจรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนผู้ประกอบกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนบ้านหาดริ้น และเกาะพะงัน ภายใต้ มาตรการสาธารณะสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด- 19 และลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน รวมทั้งมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)

ทั้งนี้ ตัวเลขการท่องเที่ยวจาก สำนักงาน ททท. สุราษฎร์ ฯ ระบุ ช่วงวันหยุดสงกรานต์-ฟูลมูน ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 83,105 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยว 76,872 คน นักทัศนาจร 6,233 คน เป็นชาวไทย 61,874 คน ชาวต่างชาติ 21,231 คน มีอัตราการเข้าพักแรมของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 53.42% พักเฉลี่ย 3.34 คืน มีรายได้รวมจากผู้เยี่ยมเยือน 895.66 ล้านบาท มากที่สุดใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก และค่าพาหนะเดินทาง ในจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนดังกล่าวเดินทางไปยัง 3 เกาะท่องเที่ยว (เกาะสมุย

เกาะพะงัน เกาะเต่า) จำนวน 54,407 คน เป็นชาวไทย 35,362 คน ชาวต่างชาติ 19,045 คน มีรายได้ 682.25 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2564 ที่ผ่านมาพบว่า ภาพรวมผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น 47.30% แยกเป็นชาวไทยเพิ่มขึ้น 14.55% ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 783.52% รายได้เพิ่มขึ้น 84.42% และคาดว่า หลังรัฐบาลผ่อนคลาย มาตรการเดินทางเข้าประเทศ ยกเลิก Test & Go และปรับระดับโซนพื้นที่ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันควบคุมโรคเริ่ม 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป จุดนี้จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขณะที่ สถานการณ์(COVID-19) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน รายใหม่ RT-PCR 61 ราย ผลตรวจ ATK 928 ราย รักษาหายกลับบ้าน 699 ราย อยู่ระหว่างการรักา 8,569 ราย

ที่มา ปชส.สฎ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :