สำนักงานประจำศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ประกาศเรื่องการให้เช่าโรงอาหารของศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ถึง23 ก.ย.64

สำนักงานประจำศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ประกาศเรื่องการให้เช่าโรงอาหารของศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นหนังสือแสดงความจำนงได้ที่ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2564 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ให้เช่าโรงอาหารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar